Trình độ: N1

là một trong những giáo viên TOP đầu của Riki.

Tâm sự: nỗ lực, có thành quả sẽ thêm tự tin, nỗ lực => thất bại sẽ có thêm kinh nghiệm.